top of page
6307672876_b73164a218_b.jpg

VEM VI ÄR

Graytec Global representerar Graytec USA och Sverigebaserade Graytec AB.  Graytec-företagen har den patentsökta slutna kretsenBlue Circle System som använder en extra rörstapel för att ta upp gråvatten från badkar, duschar och handfat innan det renas till drickskvalitet (enligt amerikanska och svenska standarder), och sedan returnerar det tillbaka till samma duschar, badkar och handfat för direkt återanvändning.  Blue Circle Systems effektivitet att spara upp till 60 % vatten och upp till 90 % av energin som används för att värma upp vattnet i byggnader verifieras av Chalmers tekniska högskola.  Det andra alternativet som erbjuds av Graytec är den traditionella öppna slingaBlå Eco System, som också tar upp gråvatten från duschar, badkar och handfat i badrummet, men sedan renar det för indirekt återanvändning, som tvättmaskiner, landskapsarkitektur och toalettspolning.  Det här systemet sparar upp till 45 % av vattnet som används i byggnader.

Graytecs vision är att sätta en högre standard för inbyggd vatten- och energibesparing i samma veva som hur LEED Architecture höjde ribban för miljöeffektiv byggnadsdesign.  Graytecs uppdrag är att arbeta med så många framåtblickande fastighetsutvecklare, byggare, infrastrukturleverantörer och fastighetsägare som möjligt för att förverkliga den visionen som ett mått på anpassning och förebyggande av klimatförändringar.  Graytec AB grundades i Sverige 2016 och gick in på sin marknad 2020 genom att betjäna kunder som svensk fastighetsutvecklare,Junehem. Graytec USA grundades 2019 som den amerikanska och exportgrenen av de två.  Vi inbjuder dig att hjälpa oss att göra byggnader blå!

Screenshot 2023-05-31 at 9.52.15 PM.png
bottom of page