top of page

Vanliga frågor

Vad är Graytec AB och Graytec USAs vision, mission och mål?

Graytecs vision är att förbättra det sätt på vilket vatten och energi sparas i byggnader på samma sätt som hur LEED Architecture höjde ribban för energieffektiv design.  Graytecs uppdrag är att arbeta med så många miljömedvetna fastighetsutvecklare, byggare och fastighetsägare som möjligt. Graytecs mål är att etablera arbetsrelationer med dessa fastighetsproffs på så många platser som möjligt eftersom världen måste påskynda sin anpassning till klimatförändringarna.

Vad skiljer Graytecs Blue Circle System från andra inbyggda återanvändningssystem för gråvatten?

VårBlue Circle System är effektiv till den grad att den renar gråvatten till dricksvattenkvalitet, vilket verifierats av HSB Living Lab vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.  Denna kvalitet är över dricksstandarder som satts av Sverige och USA.

Dessutom integrerar Graytec detta system (liksom dessBlå Eco System) in i byggnaderna som den är kontrakterad för tjänster, så att vi kan skräddarsy leveranser för våra kunder.  Skalaär en annan fördel som vi erbjuder, eftersom ett system kan betjäna flera enheter.  Graytec är också din hållbarhetsconcierge, så vi är så samarbetsvilliga som våra kunder vill att vi ska vara!

Har Graytec patent eller har det ansökt om dem?

Vi har ansökt om ett patent för vårt Blue Circle-system och vi planerar att ansöka om ytterligare ett snart.

Har Graytec patent eller har det ansökt om dem?

Vi har ansökt om patent för vårBlue Circle Systemoch vi planerar att ansöka om ytterligare sådana snart.

Hur fungerar Graytecs process efter att ett avtal har träffats?

Graytec träffar sina kunders representanter med ansvar för byggnadsdesign och arbetar sedan tillsammans med dem i en konsultativ roll för att säkerställa att deras vatten- och energibesparingar maximeras.

Är dina system automatiserade?

Ja.  Båda våra system är automatiserade och har sensorer som känner av kvaliteterna hos inkommande vatten och nuvarande vattenkvaliteter, så att vatten som kan vara för orent för att rena kasseras som avloppsvatten.

Har dina system något med svartvattenledningar att göra?

Nej.  Toalett- och urinallinjer är helt åtskilda från våra extra rörstaplar som matar 100 % gråvatten in i våra system. 

Hur är det med underhållet?

Graytecs system är till sin natur lågt underhållsmässigt, och den (vanligtvis) kvartalsvisa processen för att byta filtren som används i dem lärs ut till vanlig byggnadspersonal som redan har fått i uppdrag att övervaka luftkonditioneringsapparater, värmare, etc.

Hur är det med garantier?

Graytec erbjuder en första garanti med varje nytt projekt.  Utökade garantier finns också tillgängliga.

Finns det andra produkter som Graytec erbjuder?

Ja.  Vi erbjuder också regnvattenuppsamlare och dagvattenreducerande system som distributör för INTEWA.  

bottom of page