VÅRA PARTNERS

CHALMERS TEKNISKA UNIVERSITET

Chalmers tekniska universitet har tillhandahållit teknisk support, labutrymme och andra resurser till Graytec AB. Chalmers tekniska universitet är beläget i Göteborg, Sverige.

 

För närvarande testar vi vår prototyp på HSB Living Lab som finns på deras på deras campus. Där pågår även forskning runt återanvändning av vatten i större scala.

College Campus

KUNGLINGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

KTH, har gett resurser och tekniskt stöd till Graytec AB. Graytec AB arbetar med KTH på flera forskningsprojekt.

College Students in Classroom

DEN SVENSKA INSTITUTEN FÖR STANDARDER

Swedish Institute for Standards är Sveriges ledande organ när det gäller att sätta och säkerställa standarder för flera branscher, inklusive säkerhet, hälso- och sjukvård, och konsumentprodukter.

 

Graytec AB arbetar direkt med SIS för att verifiera vårt Blue Circle System som en ny standard för vattenbesparande teknik inom byggnader i Sverige.

 

Graytec AB: s Per Ericson är medlem i SIS från och med 2019.

download.jpg

UNIVERSITETET I ARIZONA CENTER FÖR INNOVATION

University of Arizona Center for Innovation erbjuder nystartade inkubatorutrymmen, företagskonsulting och flera andra tjänster.

 

Graytec USA baserar sin amerikanska verksamhet i denna miljön.

images.jpg

INTEWA 

INTEWA är en tyskbaserad partner till Graytec AB. INTEWA är världsledande inom avancerad teknik för återanvändning av gråvatten, särskilt när det gäller uppsammling av regnvatten och lösningar för regnvattenhantering.

 

Graytec AB är INTEWAs exklusiva distributör i Sverige, så kontakta oss om du har några frågor om hur vi kan vara till hjälp.

download.png

AFFÄRSRÅDET SVERIGE-BANGLADESH

Affärsrådet Sverige-Bangladesh (SBBC) är en ideell förening i syfte att främja och stödja sina medlemmars affärsintresse i Bangladesh.

Graytec AB och Graytec USA ser fram emot att arbeta med SBBC när vi fortsätter att utvärdera och utveckla affärsrelationer med den bengaliska marknaden.

Graytec AB är medlem i SBBC från och med 2020.

Unknown.png

WIN VATTEN

WIN Water är en svensk organisation som erbjuder en marknad för företag och innovationer inom vattenområdena. Med öppen innovation påskyndar processen att få innovationer till marknaden.

 

Graytec AB har varit medlem i WIN Water sedan 2019.

download.png

VINNOVA

Vinnova är Sveriges innovationsbyrå. Det hjälper till att bygga Sveriges innovationskapacitet och bidrar till en hållbar tillväxt. Byråns vision är att Sverige blir en innovativ kraft som uppmuntrar en hållbar värld.

 

Graytec AB har haft turen att ekonomiskt och rådgivande stöd från Vinnova, och vi ser fram emot att arbeta i framtida projekt med dem när vi fortsätter in på den svenska marknaden.

Vinnova.png

Vattenanvändning Europa

Water Reuse Europe (WRE) är en branschfokuserad ideell förening. Organisationens mål är att skapa en kollektiv identitet för återanvändning av vatten i hela Europa.

Graytec AB har varit medlem i WRE sedan 2020.

WRE-logo-ps.jpg

Sanitet Och Vatten För Alla

Sanitet och vatten för alla (SWA) är en global plattform för att uppnå FN: s mål för hållbar utveckling 6 - att säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla. SWA syftar till att stödja och bygga nationella processer och institutioner; SWA-kontaktpunkter arbetar med befintliga sektorsplattformar och samordningsstrukturer, och det arbetar specifikt för att undvika dubblering av befintliga nationella processer.

 

Graytec AB & Graytec USA har varit medlemmar i SWA sedan 2020.

Unknown.png

JADAVPUR -UNIVERSITET

Kolkata-baserade Jadavpur University blev officiellt en partnerinstitution med Graytec USA 2021.  Detta är Graytec USA: s första asiatiska forskningspartnerskap, och Jadavpur University's School of Environment Studies kommer att vara den gren som knyter ihop dessa två enheter när det gäller forskning och sträcker sig till potentialen att etablera ett annat forskningslaboratorium där.

Screen Shot 2021-10-04 at 9.34.26 PM.png