6307672876_b73164a218_b.jpg

VEM VI ÄR

Graytec Global är webbplatsen som representerar Graytec-företagen, Sveriges Graytec AB och Graytec USA. Graytec Globals mål är att ställa en högre standard för byggnadsvattenanvändning på samma sätt som hur LEED Architecture höjde ribban för energieffektiv design.

Graytec AB är ett svenskt företag inom ren teknik som har uppfunnit Blue Circle System ; ett cirkulärt vattenreningssystem med sluten slinga som tar in gråvatten från handfat, badkar och duschar och sedan återvinner det till varmt, dricksvatten innan det renade vattnet omdirigeras till samma handfat, badkar och duschar för direkt återanvändning. Inom byggnader sparar vår teknik användare upp till 60% av det totala vatten som används och upp till 80% av den energi som krävs för att värma upp vattnet. Graytec AB grundades 2016 och gick in på den svenska marknaden 2020.

Graytec USA är Graytec ABs systerföretag som kommer att arbeta med amerikanska tillsynsmyndigheter för att möjliggöra massanvändning av vår teknik. Under tiden kommer Graytec USA att sälja Blue Circle System till icke-nätanslutna utvecklingar som får använda vår teknik, samtidigt som det säljer Blue Eco-systemet utan hinder. Graytec USA grundades 2019 och det är Graytec Globals exportarm.

Våra målvertikaler inkluderar flerbostadshus, sjukhus, fängelser och militärbaser. Våra lösningar är dock kompatibla med alla strukturer som skapar gråvatten från duschar, badkar och handfat!

Vi inbjuder dig att bli blå med oss, en byggnad i taget.