GRAYTEC FÖRETAG HAR UTVECKLAT ETT SLUTET KRETSLOPP

CIRKULÄRT SYSTEM FÖR ÅTERVINNING AV GRÅVATTEN SAMLAR GREYVATTEN FRÅN DUSCHAR, BADKAR, OCH BADRUMSVATTOR OCH RENGÖR DEN DEN TILLDRIFTKVALITET INNAN DIREKT ÅTERVÄNDER

DEN RENADE VATTEN TILLBAKA I DE SAMMA DUSCHAR, BADBADAR OCH BADRUMSVATTOR FÖR ÅTERANVÄNDNING