Graytec-företagen har utvecklat ett cirkulärt cirkulärt återvinningssystem för gråvatten kallat Blue Circle System som samlar gråvatten från duschar , badkar och handfat innan de rengörs till drickbar kvalitet och sedan återför det renade vattnet direkt i samma duschar, badkar och handfat för återanvändning. Graytec-företagen har också skapat Blue Eco System som omdirigerar gråvatten i syfte att spola toaletter, tvätt, bevattning och landskapsarkitektur.